UPISI DJECE U DV “SMIJEŠAK”

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE UPISI DJECE U DV „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽAVATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

20.2.2018. (utorak) i 21.2.2018. (srijeda)

od 15:00 do 17:00 sati

22.2.2018 (četvrtak) i 23.2.2018. (petak)

od 07:00 do 09:00 sati

 

                                                                     Ravnateljica:

                                                                      Eva Trošelj