OBAVIJEST O UPISU DJECE ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

UPISI DJECE U DV “SMIJEŠAK”

O B A V I J E S T

 RODITELJIMA  KOJI SU  IZVRŠILI  PREDBILJEŽBU 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE UPISI DJECE U DV „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽAVATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

25.2.2018. (ponedjeljak))

od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 17:00 sati

26.2.2018. (utorak)

od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 17:00 sati

                                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                                                        Eva Trošelj