Koprivnica, 24.02.2020.

KLASA:601/02-20/02-01

URBROJ:2137-72/01-15/01

Temeljem članka 31. Statuta Dječjeg vrtića Smiješak i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće putem elektroničke pošte dana 24. veljače 2020. donosi

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA:

– POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS)

– ODGOJITELJA

I.

Poništava se Natječaj za pomoćnog kuhara/icu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu te Natječaj za odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu objavljeni na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Smiješak dana 18.02.2020., zbog propusta učinjenih u tekstu Natječaja.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Smiješak“

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg  vrtića”Smiješak”

Matija Dolenec, dipl. ing.