Plan upisa djece u Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica za pedagošku godinu 2021./2022.

Plan upisa djece u Dječji vrtić „Smiješak“

Koprivnica  za pedagošku godinu 2021./2022.

U Dječji vrtić „Smiješak“ upisi djece biti će provedeni u dva termina:

(ponedjeljak i utorak)  8.02.2021. i 9.02.2021. u jutarnjem terminu

od 10:00 do 15:00 sati

(srijeda i četvrtak) 10.02.2021. i 11.02.2021. u popodnevnom terminu

 od 14:00 do 17:00 sati

Roditelji djece koji su bili u postupku predbilježbe do datuma upisa

biti će upoznati sa terminom dolaska na upis.

Kod upisa djeteta neophodno je priložiti navedenu dokumentaciju:

  1. Zahtjev za upis djeteta – podaci o djetetu (obrazac Zahtjeva za upis djeteta preuzima se na internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Smiješak“) – ispunjen i potpisan
  1. Preslika rodnog lista djeteta (može i  preslika) u dva primjerka
    Zahtjev-za-upis-2021_2022
  1. Preslika  osobne  iskaznice  djeteta  ili  Uvjerenje  o prebivalištu djeteta,  ne  starije od 6 mjeseci u dva primjerka
  1. Preslike  osobnih  iskaznica roditelja  ili  Uvjerenje  o  prebivalištu  ne  starije  od  6 mjeseci u dva primjerka
  1. Liječnička potvrda iz koje se vida da je dijete procjepljeno