Arhiva autora: smijesak

˝SMJEŠKIĆI˝AKTIVNI U EUROPSKOM TJEDNU MOBILNOSTI

˝SMJEŠKIĆI˝AKTIVNI U EUROPSKOM TJEDNU MOBILNOSTI

Kao i svake godine, djeca skupina ˝Bubamare˝ i ˝Cvjetići˝rado su se odazvala pozivu organizatora, Grada Koprivnice, na obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti.

Tako su se ˝Smješkići˝okušali u kvizu ˝Šetnja s Ozzyjem Ozonom˝ gdje su pokazali zavidno znanje o ozonskom omotaču, odradili su pravi nogometni trening s trenerima Škole nogometa NK Starigrad, vježbali s mladim kineziolozima te oslikavali gradski trg povodom Dana bez automobila.

Kako im je bilo pogledajte u bogatoj fotogaleriji.

20200921_093443 20200921_093451 20200921_094420 20200921_095148 20200922_100650 20200922_101309 20200922_101311 20200922_103351

20200922_104027 20200922_104327 IMG_20200918_093445 IMG_20200918_094448 IMG_20200918_094530 IMG_20200918_095224 IMG_20200918_095240 IMG_20200918_095345

IMG_20200918_100536 IMG_20200918_100559 IMG_20200918_100925 IMG_20200918_101047

IMG_20200918_102400 IMG_20200918_102700

˝CVJETIĆI˝OBIŠLI SPOMENIKE BICIKLU

˝CVJETIĆI˝OBIŠLI SPOMENIKE BICIKLU

Prekrasan sunčani jesenji dan polaznici starije odgojne skupine ˝Cvjetići˝ iskoristili su za poučnu šetnju svojim gradom. Uz vođenje gđe. Maje Ištvan Krapinec, obišli su sve gradske spomenike biciklu te saznali mnoge zanimljivosti o povijesti ovog omiljenog prijevoznog sredstva, ali i o povijesti biciklizma u Koprivnici.

IMG_20201001_100857 IMG_20201001_101128 IMG_20201001_102423 IMG_20201001_102928 IMG_20201001_103154 IMG_20201001_103835 IMG_20201001_104314 IMG_20201001_104855

Dobrodošlica u Dječji vrtić “Smiješak”

Želimo vam dobrodošlicu u Dječji vrtić Smiješak

01.09.2020. godine je započela nova pedagoška godina 2020./2021.

Brojni programi koji se odvijaju u vrtiću, kvalitetni stručni suradnici, pažljivo odabrana prehrana i marljivi odgojitelji stvaraju izvrsne uvjete za kvalitetan odgoj i obrazovanje djece.

Cilj nam je stvoriti vrtić po mjeri djeteta, uvažavati individualne potrebe i učiniti djetinjstvo vašeg djeteta nezaboravnim.

Mi smo tu za vas i vašu djecu i želja nam je da kroz međusobnu suradnju i povjerenje u Vrtić dolazite i iz njega odlazite sretni i zadovoljni.

Puno uspjeha i razumijevanja u novoj pedagoškoj godini žele vam svi zaposlenici i ravnateljica Martina Repić.

IMG_20200902_061826 IMG_20200902_061844 IMG_20200902_062150 IMG_20200902_062214 IMG_20200902_062354 IMG_20200902_062413 IMG_20200902_062451 IMG_20200902_062753 IMG_20200902_063333 IMG_20200902_064208 IMG_20200902_071615 IMG_20200902_071728

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

NATJEČAJ

za imenovanje

RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete

 • za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i     obrazovanju,
 • ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,
 • program rada za mandatno razdoblje
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od _6 mjeseci _od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci _od  objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13i 98/19.), ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati (u zatvorenoj omotnici ) na adresu: Dječji vrtić Smiješak, Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica , u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici vrtića (www.vrtic-smijesak.com) i na mrežnim stranicama HZZ-a s  naznakom: ”Natječaj za ravnatelja”.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 601/02-20/07-01

URBROJ: 2137-71/01-40/01

Koprivnica, 6. srpnja 2020.

 

Predsjednik  Upravnog vijeća