Arhiva autora: smijesak

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-39/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna   sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom   odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-38/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

           – životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatsko  zavoda za

          mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim  propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

NATJEČAJ – RADO MJESTO PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-37/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 1. sjednici donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

  1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
  2. položen stručni ispit za psihologa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a stručnog ispita   

           (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.  Zakona o

          predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest  mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenjaodluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

SRPANJ U ”SMIJEŠKU”

Vrući ljetni dani u ”Smiješak” donose nešto drugačiju organizaciju aktivnosti. Već u ranim prijepodnevnim satima, djeca odlaze u vanjski prostor vrtića – na dvorište i terasu, gdje odgojiteljice pripremaju raznovrsne poticaje, s naglaskom na istraživačke aktivnosti s vodom, pijeskom i raznim prirodnim materijalima. Dok mlađa djeca uživaju u ponuđenim aktivnostima, malo stariji ”Smješkići”, osim igre i istraživanja, brinu o svom malom eko-povrtnjaku – čiste ga od korova, zalijevaju vodom koju su prethodno koristili za igru, vežu rajčice te brižno njeguju sve  biljke kako bi kasnije uživali u njihovim plodovima.

IMG-20190717-WA0000 (Copy) IMG-20190717-WA0001 (Copy) IMG-20190717-WA0002 (Copy) IMG-20190717-WA0003 (Copy) IMG-20190719-WA0001 (Copy) IMG-20190719-WA0002 (Copy) IMG-20190719-WA0003 (Copy) IMG-20190719-WA0005 (Copy) IMG-20190719-WA0006 (Copy) IMG-20190719-WA0007 (Copy) IMG-20190719-WA0008 (Copy) IMG-20190719-WA0009 (Copy)  IMG-20190719-WA0010 (Copy) IMG-20190719-WA0011 (Copy)

UČIMO O ZNANOSTI KROZ ZNANOST

Djeca su po prirodi “mali znanstvenici”, radoznali istraživači. U njihovoj je prirodi snažno ugrađena potreba da kroz igru isprobavaju, eksperimentiraju i tako otkrivaju svijet oko sebe, a ne da ga samo konzumiraju.

Znanost na dječji način zauzima posebno mjesto u programu za potencijalno darovitu djecu “Mozgalica” tijekom kojeg djeca upoznaju osnove prirodnih zakonitosti s područja fizike, kemije, biologije i ostalih područja, kroz različite istraživačke aktivnosti unutar i izvan vrtića te u suradnji sa stručnim osobama iz spomenutih područja.

Velikom podrškom, kao i svojim stručnim znanjem, tome doprinose vanjski suradnici i roditelji. Polaznici ”Mozgalice” ove pedagoške godine ostvarili niz suradnji te zanimljivih i poučnih posjeta. Valja spomenuti suradnju sa Srednjom školom Koprivnica te profesoricama Željkom Razman i Vesnom Tišler, kao i s Muzejom grada Koprivnice i etnologinjom Marijom Mesarić.

Teme vezane uz područja povijesti, prapovijesti te kemije (uz brojne demonstracijske pokuse) zasigurno su obogatile dječju spoznaju i zadovoljile njihovu stalnu potrebu za učenjem.

IMG-20190618-WA0008 (Copy) IMG-20190618-WA0021 (Copy) IMG-20190618-WA0022 (Copy) IMG-20190618-WA0023 (Copy) IMG-20190618-WA0024 (Copy) IMG-20190618-WA0025 (Copy) IMG-20190618-WA0026 (Copy) IMG-20190618-WA0027 (Copy) IMG-20190618-WA0028 (Copy) IMG-20190618-WA0029 (Copy) IMG-20190618-WA0030 (Copy) IMG-20190618-WA0006 (Copy) IMG-20190618-WA0001 (Copy) IMG-20190618-WA0002 (Copy) IMG-20190618-WA0003 (Copy) IMG-20190618-WA0004 (Copy)

IMG-20190618-WA0009 (Copy) IMG-20190618-WA0010 (Copy) IMG-20190618-WA0011 (Copy) IMG-20190618-WA0012 (Copy) IMG-20190618-WA0013 (Copy) IMG-20190618-WA0014 (Copy) IMG-20190618-WA0015 (Copy) IMG-20190618-WA0016 (Copy) IMG-20190618-WA0017 (Copy) IMG-20190618-WA0018 (Copy) IMG-20190618-WA0019 (Copy) IMG-20190618-WA0020 (Copy)

RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOUPISANU DJECU

POŠTOVANI  RODITELJI  NOVOUPISANE  DJECE 

ZA  2019./2020  PEDAGOŠKU  GODINU,


OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  1.  RODITELJSKI  SASTANAK  ODRŽATI 

  1. LIPNJA 2019. (ČETVRTAK)  S  POČETKOM  U  17,15  SATI 

U  PROSTORU  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“, 

STAROGRADSKA  22,  KOPRIVNICA,

 (SA  SOBOM  DONESITE  2  KOPIJE  RODNOG  LISTA  DJETETA).

 

VESELIMO  SE  SUSRETU!

ZAVRŠNA SVEČANOST SKUPINE ”LEPTIRIĆI”

U srijedu, 5. lipnja, u prostorima vrtića održana je završna svečanost skupine ”Leptirići”. Uz veliki trud, angažman, kreativnost i timski rad, roditelji najmlađih ”Smješkića”, uz pomoć odgojiteljica,  osmislili su i izveli predstavu ”Mali majmun u velikoj brizi”, nastalu prema istoimenom književnom predlošku.

Praćeni iznenađenim pogledima, roditelji-glumci za svoj su trud bili nagrađeni velikim pljeskom koji su dobili od najvažnije publike – svoje djece.

20190605_181444 (Copy) 20190605_181425 (Copy)

20190605_180904 (Copy) 20190605_181106 (Copy) 20190605_181355 (Copy) 20190605_181358 (Copy) 20190605_181405 (Copy) 20190605_181412 (Copy) 20190605_181423 (Copy) 20190605_181432 (Copy) 20190605_181440 (Copy) 20190605_181505 (Copy) 20190605_181544 (Copy) 20190605_183811 (Copy)

IZLET SKUPINE ”BUBAMARE”

Skupina “Bubamare”, proteklu je srijedu provela uživajući u prekrasnom i edukativnom cjelodnevnom izletu istražujući povijesne, prirodne, kulturne i tradicijske vrijednosti naše Podravine.

Svoju avanturu započeli su u Đurđevcu, točnije u Starom gradu, gdje su ih kostimirani animatori upoznali sa starom utvrdom te Legendom o picoku. Sljedeća atrakcija koja je oduševila djecu bila je posjet devama i ostalim životinjama smještenim u lijepim, atraktivno uređenim nastambama i pravom pustinjskom ambijentu.

Nakon toga, krenuli su na jedinstven i poseban geografsko-botanički rezervat, Đurđevačke peske ili ”hrvatsku Saharu”. Ovaj prostor okupirao je dječju pažnju i znatiželju specifičnim tlom i vegetacijom te priuštio djeci i veliku radost doživljaja pustinjskog pijeska i dina.

Putovanje su, potom, nastavili prema Molvama gdje su razgledali župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije. Nakon Molvi, uslijedila je zanimljiva vožnja preko Drave, a zatim kroz, nadaleko poznatu Repašku šumu u kojoj rastu stoljetni divovski hrastovi, do idiličnog mjesta uz jezero Čambina gdje su uslijedili zasluženi odmor i fina okrjepa uz ručak.

20190605_085741 (Copy) 20190605_085811 (Copy) 20190605_090805 (Copy) 20190605_095604 (Copy) 20190605_100446 (Copy) 20190605_102452 (Copy) 20190605_105251 (Copy) 20190605_105413 (Copy)

20190605_120617 (Copy) 20190605_133212 (Copy) 20190605_143905 (Copy) IMG-20190606-WA0001 (Copy) IMG-20190606-WA0003 (Copy) IMG-20190606-WA0004 (Copy) IMG-20190606-WA0007 (Copy) IMG-20190606-WA0008 (Copy)