Arhiva autora: smijesak

JESENSKA SVEČANOST

U živopisnom šumskom okruženju, okupanom jesenskim bojama i mirisima, djeca skupina “Bubamare” i “Cvjetići”, zajedno sa članovima obitelji i odgojiteljicama, tradicionalno su obilježila jesensku svečanost. Vrijeme provedeno u prirodi ispunili su mnoštvom igara, kestenijadom te edukativnom šetnjom kroz šumu. Za ovaj poseban užitak i bogato iskorišteno vrijeme, zaslužne su, uz roditelje i članove obitelji, i Hrvatske šume koje su nas i ove godine rado ugostile na lokaciji Dugo brdo.

IMG_20191011_121801 IMG_20191011_095029 (Copy) - kopija IMG_20191011_101312 (Copy) - kopija IMG_20191011_102219 (Copy) - kopija IMG_20191011_102348 (Copy) - kopija IMG_20191011_102415 (Copy) - kopija IMG_20191011_102835 IMG_20191011_120100 (Copy)

Veselo i razigrano bilo je toga dana i u dvorištu našeg vrtića. Dvije mlađe odgojne skupine, “Leptirići” i “Pčelice”, u prisustvu svojih roditelja, članova obitelji te odgojiteljica, obilježili su i proslavili jesensku svečanost u vanjskom prostoru vrtića pečenjem kestena, igrom kestenjara, uvijek izazovnom i uzbudljivom igrom potrage za blagom te veselim druženjem.

13. TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Tjedan cjeloživotnog učenja nacionalna je obrazovna kampanja, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja. Radi se o UNESCO-ovoj inicijativi koja je pokrenuta 1999. godine, a svake godine obilježava se u brojnim zemljama na svim kontinentima.

Kroz brojne aktivnosti u sklopu TCU, građane se motivira da se uključe u neki oblik učenja, pri čemu je važno istaknuti da učenje ne treba shvatiti isključivo kao formalno školovanje ili nešto što se odnosi samo na mlađu životnu dob – učiti se može i kroz razne neformalne oblike, tečajeve, radionice, predavanja, kao i samostalno (npr. čitajući), a vrijedan oblik učenja je i učenje kroz iskustvo (radno, životno, itd.).

Dječji vrtić ”Smiješak” i ove se godine uključio u kampanju organiziravši edukativno predavanje za roditelje pod nazivom ”Moje dijete i govor” s naglaskom na govorne teškoće u djece predškolske dobi. Gošće predavačice bile su gđa. Mirjana Šimek, logopedinja iz COOR Podravsko sunce i gđa. Danijela Petrić, knjižničarka Knjižnice i čitaonice ”Fran Galović”.

Osim za roditelje, u suradnji s predstavnicima prometne policije PU Koprivničko-križevačke, u vrtiću je organizirana i interaktivna edukativna radionica o sigurnom prevoženju djece u automobilima, tj. o pravilnoj uporabi autosjedalica za djecu skupina ”Pčelice”, ”Bubamare” i ”Cvjetići”.

20191001_085210 20191001_085719 20191001_085731 20191001_090439 IMG_20191001_095057 IMG_20191001_100146 IMG_20191001_100324 IMG_20191001_100849

”SMJEŠKIĆI” IZRADILI ZIMNICU

Kao i svake godine, s dolaskom jeseni, djeca svih odgojnih skupina okupljaju se u aktivnosti koju jako vole – izrađivanje zimnice. Tijekom tjedna, djeca su, zajedno sa svojim roditeljima, u vrtić donosila plodove koje su kasnije iskoristila za pripremu ukusne zimnice. Opremljeni pregačama, daščicama i nožićima, vrlo su spretno i vješto rezali povrće i na taj način, praktično, naučili kako sačuvati zdrave namirnice za razdoblje u godini kad nam nisu dostupne.

IMG_20191002_094538 (Copy) IMG_20191002_094604 (Copy) IMG_20191002_094618 (Copy) IMG_20191002_094639 (Copy) IMG_20191002_094752 (Copy) IMG_20191002_102153 (Copy) IMG_20191002_142202 (Copy) IMG_20191002_142211 (Copy)

IMG-20191003-WA0001 (Copy) IMG-20191003-WA0002 (Copy) IMG-20191003-WA0003 (Copy) IMG-20191003-WA0000 (Copy)

IMG_20190926_102105 IMG_20190926_103910 IMG_20190926_103916 IMG_20190926_103927

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-39/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna   sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom   odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-38/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

           – životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatsko  zavoda za

          mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim  propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

NATJEČAJ – RADO MJESTO PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-37/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 1. sjednici donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

  1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
  2. položen stručni ispit za psihologa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a stručnog ispita   

           (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.  Zakona o

          predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest  mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenjaodluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

SRPANJ U ”SMIJEŠKU”

Vrući ljetni dani u ”Smiješak” donose nešto drugačiju organizaciju aktivnosti. Već u ranim prijepodnevnim satima, djeca odlaze u vanjski prostor vrtića – na dvorište i terasu, gdje odgojiteljice pripremaju raznovrsne poticaje, s naglaskom na istraživačke aktivnosti s vodom, pijeskom i raznim prirodnim materijalima. Dok mlađa djeca uživaju u ponuđenim aktivnostima, malo stariji ”Smješkići”, osim igre i istraživanja, brinu o svom malom eko-povrtnjaku – čiste ga od korova, zalijevaju vodom koju su prethodno koristili za igru, vežu rajčice te brižno njeguju sve  biljke kako bi kasnije uživali u njihovim plodovima.

IMG-20190717-WA0000 (Copy) IMG-20190717-WA0001 (Copy) IMG-20190717-WA0002 (Copy) IMG-20190717-WA0003 (Copy) IMG-20190719-WA0001 (Copy) IMG-20190719-WA0002 (Copy) IMG-20190719-WA0003 (Copy) IMG-20190719-WA0005 (Copy) IMG-20190719-WA0006 (Copy) IMG-20190719-WA0007 (Copy) IMG-20190719-WA0008 (Copy) IMG-20190719-WA0009 (Copy)  IMG-20190719-WA0010 (Copy) IMG-20190719-WA0011 (Copy)

UČIMO O ZNANOSTI KROZ ZNANOST

Djeca su po prirodi “mali znanstvenici”, radoznali istraživači. U njihovoj je prirodi snažno ugrađena potreba da kroz igru isprobavaju, eksperimentiraju i tako otkrivaju svijet oko sebe, a ne da ga samo konzumiraju.

Znanost na dječji način zauzima posebno mjesto u programu za potencijalno darovitu djecu “Mozgalica” tijekom kojeg djeca upoznaju osnove prirodnih zakonitosti s područja fizike, kemije, biologije i ostalih područja, kroz različite istraživačke aktivnosti unutar i izvan vrtića te u suradnji sa stručnim osobama iz spomenutih područja.

Velikom podrškom, kao i svojim stručnim znanjem, tome doprinose vanjski suradnici i roditelji. Polaznici ”Mozgalice” ove pedagoške godine ostvarili niz suradnji te zanimljivih i poučnih posjeta. Valja spomenuti suradnju sa Srednjom školom Koprivnica te profesoricama Željkom Razman i Vesnom Tišler, kao i s Muzejom grada Koprivnice i etnologinjom Marijom Mesarić.

Teme vezane uz područja povijesti, prapovijesti te kemije (uz brojne demonstracijske pokuse) zasigurno su obogatile dječju spoznaju i zadovoljile njihovu stalnu potrebu za učenjem.

IMG-20190618-WA0008 (Copy) IMG-20190618-WA0021 (Copy) IMG-20190618-WA0022 (Copy) IMG-20190618-WA0023 (Copy) IMG-20190618-WA0024 (Copy) IMG-20190618-WA0025 (Copy) IMG-20190618-WA0026 (Copy) IMG-20190618-WA0027 (Copy) IMG-20190618-WA0028 (Copy) IMG-20190618-WA0029 (Copy) IMG-20190618-WA0030 (Copy) IMG-20190618-WA0006 (Copy) IMG-20190618-WA0001 (Copy) IMG-20190618-WA0002 (Copy) IMG-20190618-WA0003 (Copy) IMG-20190618-WA0004 (Copy)

IMG-20190618-WA0009 (Copy) IMG-20190618-WA0010 (Copy) IMG-20190618-WA0011 (Copy) IMG-20190618-WA0012 (Copy) IMG-20190618-WA0013 (Copy) IMG-20190618-WA0014 (Copy) IMG-20190618-WA0015 (Copy) IMG-20190618-WA0016 (Copy) IMG-20190618-WA0017 (Copy) IMG-20190618-WA0018 (Copy) IMG-20190618-WA0019 (Copy) IMG-20190618-WA0020 (Copy)

RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOUPISANU DJECU

POŠTOVANI  RODITELJI  NOVOUPISANE  DJECE 

ZA  2019./2020  PEDAGOŠKU  GODINU,


OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  1.  RODITELJSKI  SASTANAK  ODRŽATI 

  1. LIPNJA 2019. (ČETVRTAK)  S  POČETKOM  U  17,15  SATI 

U  PROSTORU  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“, 

STAROGRADSKA  22,  KOPRIVNICA,

 (SA  SOBOM  DONESITE  2  KOPIJE  RODNOG  LISTA  DJETETA).

 

VESELIMO  SE  SUSRETU!