Arhiva autora: smijesak

N A T J E Č A J – PSIHOLOG

KLASA: 601-05/22-02-03/05

UR.BR.:2137-72/01-02-22-03/05-01

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana 26. rujna 2022., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)
 •  na određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelja

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

 1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
 2. položen stručni ispit za psihologa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave dostaviti isključivo na email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

U Koprivnici, 26. rujna 2022.

v.d.  Ravnateljica:

Marija Dolenec, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI

Kao i prethodnih godina, DV Smiješak aktivno se uključio u obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti. Od brojnih ponuđenih aktivnosti, skupina “Cvjetići” obilježila je Dan sporta i rekreacije vježbajući u dvorani Doma mladih, dok su istoga dana djeca skupine “Bubamare” prisustvovala demonstracijskom treningu karatea na otvorenom. Dan bez automobila, 22. rujna, obilježen je predstavljanjem sportskih klubova s područja grada koje su obišli “Cvjetići” i okušali se u rukometu, judu i nogometu.

IMG_20220921_100048 IMG_20220921_101133 IMG_20220921_101159 – kopija IMG_20220921_103040

IMG_20220922_104733 IMG_20220922_104851 IMG_20220922_105050 IMG_20220922_105514

IMG_20220922_102215 IMG_20220922_103208 IMG_20220922_103424 IMG-5559a3350df8db89db0733b53a8c4343-V – kopija IMG-94225b1b5f753562d05261e5c59a6a33-V IMG_20220922_105704

ZAVRŠNE PRIREDBE POLAZNIKA KRAĆIH PROGRAMA

ZAVRŠNE PRIREDBE POLAZNIKA KRAĆIH PROGRAMA

ENGLESKOG JEZIKA I PLESNE IGRAONICE

Prije početka ljetnog perioda, polaznici kraćih programa engleskog jezika ˝First steps˝ i plesne igraonice ˝Uhvati ritam˝ ugostili su u prostorima vrtića svoje roditelje kako bi im, zajedno sa svojim voditeljicama, pokazali što su sve tijekom pedagoške godine radili i naučili.

Snimke priredbi dijelimo na sljedećim poveznicama.

Plesna

Engleski

Engleski

˝SMJEŠKIĆI˝POSADILI SVOJ EKO VRT

Dolaskom proljeća u dvorištu vrtića započele su pripreme za sadnju malog eko povrtnjaka. Svaka odgojna skupina odabrala je svoju povišenu gredicu u koju su djeca, uz pomoć svojih odgojiteljica, posijala i posadila razne vrste povrća. Sada, nekoliko mjeseci kasnije, već pomalo uživamo u plodovima svoga rada.

Ovim putem zahvaljujemo obitelji Cvetković na doniranom materijalu za izradu povišenih gredica, a susjedu Željku na velikoj pomoći oko izrade.

IMG_20220428_110330 IMG_20220428_110739 IMG_20220429_112711 IMG_20220429_112715 IMG_20220429_112724 IMG_20220621_104504 IMG_20220621_104513 IMG-20220711-WA0000 IMG-20220714-WA0000 IMG-20220714-WA0001 IMG-20220714-WA0002 IMG-20220714-WA0003

 

ZAVRŠNI IZLETI ˝CVJETIĆA˝I ˝BUBAMARA˝

Nakon dvogodišnje stanke, dječjim vrtićima ponovno je dozvoljeno organiziranje izleta. Tu priliku dobro su iskoristile skupine ˝Cvjetići˝i ˝Bubamare˝.

˝Cvjetići˝su se uputili u Zagreb gdje su pogledali predstavu ˝Pipi Duga Čarapa˝ u Kazalištu Trešnja, a potom su posjetili Muzej iluzija koji su obišli uz stručno vodstvo. Nakon Zagreba, uslijedio je odlazak u Dugo Selo na imanje obitelji Bunčić gdje su se izletnici okrijepili ručkom, sladoledom i igrom na igralištu.

20220510_094916 (Copy) – kopija 20220510_094920 (Copy) 20220510_122421 (Copy) 20220510_133603 (Copy) IMG-4d4e303351314ff228b81b9b31836f99-V (Copy) IMG-6b8b9bade4e21d8ef8bcf73cc149f304-V (Copy) IMG-00945e547656f3ddf868cd3c8cad6649-V (Copy) IMG-b996e7facde416c23593a32e119ba42f-V (Copy)

˝Bubamare˝su svoj izlet realizirale u Đurđevcu. Uz usputno stajanje u repaškoj šumi gdje su vidjeli stoljetne hrastove te u Molvama gdje su posjetili crkvu, najzanimljiviji sadržaji dočekali su ih u Đurđevcu. Obilazak Starog grada, scenski prikaz Legende o Picokima, posjet muzeju i zoološkom vrtu, renesansne igre, odlazak u  Posjetiteljski centar Đurđevački pijesci samo su neki od mnoštva sadržaja koji su na male izletnike ostavili velik dojam.

IMG_20220614_104523 (Copy) IMG_20220614_110542 (Copy) IMG_20220614_110612 (Copy) IMG_20220614_111718 (Copy) IMG_20220614_132347 (Copy) IMG_20220614_134839 (Copy) IMG-8f3ee10d990c0339824d844e6c2e9d63-V (Copy) IMG-11face243d976d5c92bf2ffee7728c70-V (Copy)

˝BUBAMARE˝ SUDJELOVALE U AKTIVNOSTIMA DV ˝TRATINČICA˝

Dječji vrtić Tratinčica provodi program Erasmus+ pod nazivom ˝Kreni naprijed˝ u sklopu kojega su neke od odgojiteljica polazile tečajeve na kojima su stekle spoznaje o obrazovanju u prirodi, inkluziji kroz dramske igre i glazbu, razvoju prosocijalnih vještina i svijesti o sebi.

Kroz mnogobrojne aktivnosti u gradskom parku, predstavile su stečena znanja odgojiteljicama i djeci ostalih vrtića s područja grada.

U aktivnosti su se uključile naše ˝Bubamare˝ i u parku provele vrlo sadržajno i zanimljivo prijepodne.

IMG_20220615_090531 (Copy) IMG_20220615_094932 (Copy) IMG_20220615_100616 (Copy) IMG_20220615_102310 (Copy) IMG-47ebe5e7ac05ebd6bd25a270f565455e-V (Copy) IMG-b09c66b948350ed45d0602a8664e12b8-V (Copy)

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR/ICA-SPREMAČ/ICA

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                       tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                      dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  10.06.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)
 3. mogućnost samostalne pripreme obroka uz praćenje normativa prehrane

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA:601-07/22-06

UR.BR.:2137-72/01-22-01/06

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                       tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                      dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  10.06.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)
 3. mogućnost samostalne pripreme obroka uz praćenje normativa prehrane

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA:601-07/22-05

UR.BR.:2137-72/01-22-01/05

˝CVJETIĆI˝U EDUKATIVNOM POSJETU

Skupina ˝Cvjetići˝, sa svojim odgojiteljicama Valentinom Kovaček Mikulan i Sandrom Grivić Jurišić, posjetila je Kompostanu Herešin u sklopu Dana otvorenih vrata. Najprije su obišli Reciklažno dvorište gdje su saznali kako se sve vrste otpada iz kućanstva mogu odložiti u neki od spremnika u dvorištu, a i sami su se pohvalili znanjem o tome koji otpad odlažu u spremnike koje imaju kod kuće.

Na Kompostani Herešin saznali su kako kuhinjski i vrtni otpad postaje kompost, a kroz postrojenje za preradu biorazgradivog otpada provela ih je Petra Kolarić Kapusta, voditeljica Kompostane. ˝Cvjetići˝ su pokazali da znaju odvajati i biorazgradivi otpad te da učenjem od malih nogu nastaju dobre navike kojih će se zasigurno pridržavati i kasnije životu.

Osim Kompostane i Reciklažnog dvorišta, obišli su i postrojenja na Pročistaču otpadnih voda te saznali na koji način se otpadne vode filtriraju te pročišćene  ponovno vraćaju u prirodu.

20220428_091114 (Copy) IMG-20220502-WA0001 (Copy) IMG-20220502-WA0002 (Copy) IMG-20220502-WA0003 (Copy) IMG-20220502-WA0004 (Copy) IMG-20220502-WA0005 (Copy) IMG-20220502-WA0006 (Copy) IMG-20220502-WA0007 (Copy) IMG-20220502-WA0008 (Copy) IMG-20220502-WA0009 (Copy) IMG-20220502-WA0011 (Copy) IMG-20220502-WA0012 (Copy)