Arhiva autora: smijesak

˝CVJETIĆI˝SUDJELOVALI U PROJEKTU ˝ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ

Na poziv GKP Komunalac, Dječji vrtić ˝Smiješak˝ i ove se godine aktivno uključio u akciju kolektivne sadnje stabala pod nazivom ˝Zasadi stablo, ne budi panj˝ koja se ove godine provodi od 1. do 7. ožujka na razini cijele Hrvatske.

U kampanji je do ove godine više od 23.000 sudionika diljem Hrvatske zasadilo više od 60 tisuća stabala, a Komunalac se 2019. godine uključio u kampanju sadnjom voćnjaka kod Bazena Cerine kada je posađeno stotinjak sadnica.

Polaznici starije skupine ˝Cvjetići˝akciji su doprinijeli sadnjom dviju sadnica malina te jednom sadnicom breskve.

17 (Copy) 18 (Copy) 19 (Copy) 20 (Copy)

IMG_20210303_105458 (Copy) IMG_20210303_110247 (Copy) IMG_20210303_110300 (Copy) IMG_20210303_110335 (Copy)

 

Plan upisa djece u Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica za pedagošku godinu 2021./2022.

Plan upisa djece u Dječji vrtić „Smiješak“

Koprivnica  za pedagošku godinu 2021./2022.

U Dječji vrtić „Smiješak“ upisi djece biti će provedeni u dva termina:

(ponedjeljak i utorak)  8.02.2021. i 9.02.2021. u jutarnjem terminu

od 10:00 do 15:00 sati

(srijeda i četvrtak) 10.02.2021. i 11.02.2021. u popodnevnom terminu

 od 14:00 do 17:00 sati

Roditelji djece koji su bili u postupku predbilježbe do datuma upisa

biti će upoznati sa terminom dolaska na upis.

Kod upisa djeteta neophodno je priložiti navedenu dokumentaciju:

 1. Zahtjev za upis djeteta – podaci o djetetu (obrazac Zahtjeva za upis djeteta preuzima se na internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Smiješak“) – ispunjen i potpisan
  Zahtjev za upis u 2021_2022
 1. Preslika rodnog lista djeteta (može i  preslika) u dva primjerka
 1. Preslika  osobne  iskaznice  djeteta  ili  Uvjerenje  o prebivalištu djeteta,  ne  starije od 6 mjeseci u dva primjerka
 1. Preslike  osobnih  iskaznica roditelja  ili  Uvjerenje  o  prebivalištu  ne  starije  od  6 mjeseci u dva primjerka
 1. Liječnička potvrda iz koje se vida da je dijete procjepljeno

AKTIVNOSTI U SKUPINI ˝PČELICE˝

˝Pčelice˝ su se prethodnih dana bavile igrama iz centra za početno čitanje i pisanje, igrama za poticanje matematičkih vještina, kreativnim konstruiranjem, modeliranjem tijesta, tehnikama bojanja, crtanja, rezanja i lijepljenja.

Obrađivale su teme zimskog i snježnog sadržaja kroz ples, pjevanje, pokretne igre, priče, stihove i igrokaze.

PAHULJICE

Pahuljice snježne

vrlo su nježne.

Čim sa neba na zemlju spuze,

pretvore se u suze.

Dok se u zraku viju,

vedro se, vedro smiju.

                               Luko Paljetak

1 (Copy) – kopija 2 (Copy) – kopija 3 (Copy) – kopija 4 (Copy) – kopija 5 (Copy) 6 (Copy) 7 (Copy) 8 (Copy)

9 (Copy)

˝SMJEŠKIĆI˝ BRINU ZA PTICE ZIMI

Svake zime, kad u prirodi ponestane hrane za ptice, ˝Smješkići˝ se pobrinu da one ne ostanu gladne. Zajedno sa svojim odgojiteljicama, djeca su i ove godine izrađivala, a potom u dvorište postavila hranilice s raznim sjemenkama i orašastim plodovima. Ptice su ubrzo otkrile slasne zalogaje i djeca ih svakodnevno mogu promatrati kroz prozore soba.

IMG_20210114_110201 (Copy) IMG_20210114_110205 (Copy) IMG_20210119_085258 (Copy) IMG_20210119_092957 (Copy) IMG_20210119_093001 (Copy) IMG-20210119-WA0000 (Copy) IMG-20210119-WA0001 (Copy) IMG-20210119-WA0002 (Copy)

NATJEČAJ – ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

KLASA: 601-03/21-01

UR.BR.: 2137-72/01-21-01/01

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana  22.01.2021., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE
 •  na određeno puno radno vrijeme   – 2 izvršitelja

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave dostaviti isključivo na email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

U Koprivnici, 22. siječanj 2021.

Ravnateljica:

Martina Repić, bacc.praesc.educ

OBAVIJEST – PREDBILJEŽBE ZA UPIS DJECE

            OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  PREDBILJEŽBE  ZA  UPIS DJECE

U  DJEČJI  VRTIĆ  „SMIJEŠAK“  ZA

2021./2022. PEDAGOŠKU  GODINU 

ZAPRIMATI  ZAKLJUČNO  DO  15.01.2021. g.

 

PREDBILJEŽBU  MOLIMO ISKLJUČIVO SLATI  NA  E-MAIL  VRTIĆA: dvsmijesak@gmail.com

ILI  NA  TELEFON: 048/621-620.

PODACI:

IME  I  PREZIME  DJETETA,  IME  I  PREZIME MAJKE,  IME  I  PREZIME OCA,  KONTAKT            BROJEVI  MOBITELA  RODITELJA,  AKTIVNA  E-MAIL  ADRESA,  ADRESA  PREBIVALIŠTA

UPISUJU SE DJECA KOJA SU ROĐENA:

1.04.2018.  ­– 31.03.2019. – U MLAĐU ODGOJNU SKUPINU

1.04.2017.  – 31.03.2018. – U SREDNJU ODGOJNU SKUPINU

1.04.2016.  – 31.03.2017. – U STARIJU ODGOJNU SKUPINU

PREDŠKOLSKA  SKUPINA  ZA  DJECU  ROĐENU  U  RAZDOBLJU  1.04.2015. – 31.03.2016.  JE  POPUNJENA  I  OVE  GODINE  NE  UPISUJEMO  DODATNU  DJECU  U  TU  SKUPINU.

O  REZULTATIMA  UPISA  MOŽETE  SE  INFORMIRATI  OD  1.VELJAČE  2021.  NA  GORE  NAVEDENE  KONTAKTE.

PREDNOST  PRI  UPISU  IMAJU  DJECA  TRENUTNIH  ILI  BIVŠIH  KORISNIKA  USLUGA  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“.

DATUMI  UPISA  I  INTERVJUA  RODITELJA  S  DJECOM  BIT  ĆE  OBJAVLJEN  PUTEM OBAVIJESNE  PLOČE  I  WEB  STRANICE  VRTIĆA.

Ravnateljica:

Martina Repić