Arhiva kategorije: Obavijesti

RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOUPISANU DJECU

POŠTOVANI  RODITELJI  NOVOUPISANE  DJECE 

ZA  2019./2020  PEDAGOŠKU  GODINU,


OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  1.  RODITELJSKI  SASTANAK  ODRŽATI 

  1. LIPNJA 2019. (ČETVRTAK)  S  POČETKOM  U  17,15  SATI 

U  PROSTORU  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“, 

STAROGRADSKA  22,  KOPRIVNICA,

 (SA  SOBOM  DONESITE  2  KOPIJE  RODNOG  LISTA  DJETETA).

 

VESELIMO  SE  SUSRETU!

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA
Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com
Klasa: 601/02-19/02-01
Ur.broj: 2137-72/01-14/01
Koprivnica, 14. veljače 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:
– životopis – vlastoručno potpisan
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a
stručnog ispita (preslika)
– domovnicu (presliku)
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić “Smiješak”
Starogradska ulica 22
48000 Koprivnica – za natječaj
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili
e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja
odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 14.02.2019.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA
Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com
Klasa: 601/02-19/02-01
Ur.broj: 2137-72/01-13/01

Koprivnica, 14. veljače 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna  sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij   ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju.
Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:
 – životopis – vlastoručno potpisan
    – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
    – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a
       stručnog ispita (preslika)
    – domovnicu (presliku)
    – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog
      zavoda za mirovinsko osiguranje)
    – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim  propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava  prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić “Smiješak”
Starogradska ulica 22
48000 Koprivnica – za natječaj
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili
e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja
odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 14.02.2019.

OBAVIJEST O UPISU DJECE ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

UPISI DJECE U DV “SMIJEŠAK”

O B A V I J E S T

 RODITELJIMA  KOJI SU  IZVRŠILI  PREDBILJEŽBU 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE UPISI DJECE U DV „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽAVATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

25.2.2018. (ponedjeljak))

od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 17:00 sati

26.2.2018. (utorak)

od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 17:00 sati

                                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                                                        Eva Trošelj

Natječaj za radno mjesto PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

          Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-18/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-30/01                                      Koprivnica, 5. kolovoza 2018.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 1. sjednici donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

  1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
  2. položen stručni ispit za psihologa

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.      Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest       mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim       propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava     prednosti.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili

e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja

odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 5.08.2018.

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

          Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-18/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-29/01                                      Koprivnica, 5. kolovoza 2018.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja      predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna          sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom    odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim       propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava     prednosti.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili

e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja

odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 5.08.2018.

UPISI DJECE U DV “SMIJEŠAK”

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE UPISI DJECE U DV „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽAVATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

20.2.2018. (utorak) i 21.2.2018. (srijeda)

od 15:00 do 17:00 sati

22.2.2018 (četvrtak) i 23.2.2018. (petak)

od 07:00 do 09:00 sati

 

                                                                     Ravnateljica:

                                                                      Eva Trošelj

 

Rezultati natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesto odgojiteljice

Na temelju natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesto odgojiteljice, objavljenog 12.12.2017. na mrežnim stranicama DV “Smiješak” i stranicama HZZ-a, obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli zamolbu da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 5. sjednici donijelo odluku o prihvaćanju Nikoline Šulj na mjesto odgojiteljice.

Objavom rezultata natječaja na web stranici vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.