Arhiva kategorije: Obavijesti

OBAVIJEST – PREDBILJEŽBE ZA UPIS DJECE

            OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  PREDBILJEŽBE  ZA  UPIS DJECE

U  DJEČJI  VRTIĆ  „SMIJEŠAK“  ZA

2021./2022. PEDAGOŠKU  GODINU 

ZAPRIMATI  ZAKLJUČNO  DO  15.01.2021. g.

 

PREDBILJEŽBU  MOLIMO ISKLJUČIVO SLATI  NA  E-MAIL  VRTIĆA: dvsmijesak@gmail.com

ILI  NA  TELEFON: 048/621-620.

PODACI:

IME  I  PREZIME  DJETETA,  IME  I  PREZIME MAJKE,  IME  I  PREZIME OCA,  KONTAKT            BROJEVI  MOBITELA  RODITELJA,  AKTIVNA  E-MAIL  ADRESA,  ADRESA  PREBIVALIŠTA

UPISUJU SE DJECA KOJA SU ROĐENA:

1.04.2018.  ­– 31.03.2019. – U MLAĐU ODGOJNU SKUPINU

1.04.2017.  – 31.03.2018. – U SREDNJU ODGOJNU SKUPINU

1.04.2016.  – 31.03.2017. – U STARIJU ODGOJNU SKUPINU

PREDŠKOLSKA  SKUPINA  ZA  DJECU  ROĐENU  U  RAZDOBLJU  1.04.2015. – 31.03.2016.  JE  POPUNJENA  I  OVE  GODINE  NE  UPISUJEMO  DODATNU  DJECU  U  TU  SKUPINU.

O  REZULTATIMA  UPISA  MOŽETE  SE  INFORMIRATI  OD  1.VELJAČE  2021.  NA  GORE  NAVEDENE  KONTAKTE.

PREDNOST  PRI  UPISU  IMAJU  DJECA  TRENUTNIH  ILI  BIVŠIH  KORISNIKA  USLUGA  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“.

DATUMI  UPISA  I  INTERVJUA  RODITELJA  S  DJECOM  BIT  ĆE  OBJAVLJEN  PUTEM OBAVIJESNE  PLOČE  I  WEB  STRANICE  VRTIĆA.

Ravnateljica:

Martina Repić

Dobrodošlica u Dječji vrtić “Smiješak”

Želimo vam dobrodošlicu u Dječji vrtić Smiješak

01.09.2020. godine je započela nova pedagoška godina 2020./2021.

Brojni programi koji se odvijaju u vrtiću, kvalitetni stručni suradnici, pažljivo odabrana prehrana i marljivi odgojitelji stvaraju izvrsne uvjete za kvalitetan odgoj i obrazovanje djece.

Cilj nam je stvoriti vrtić po mjeri djeteta, uvažavati individualne potrebe i učiniti djetinjstvo vašeg djeteta nezaboravnim.

Mi smo tu za vas i vašu djecu i želja nam je da kroz međusobnu suradnju i povjerenje u Vrtić dolazite i iz njega odlazite sretni i zadovoljni.

Puno uspjeha i razumijevanja u novoj pedagoškoj godini žele vam svi zaposlenici i ravnateljica Martina Repić.

IMG_20200902_061826 IMG_20200902_061844 IMG_20200902_062150 IMG_20200902_062214 IMG_20200902_062354 IMG_20200902_062413 IMG_20200902_062451 IMG_20200902_062753 IMG_20200902_063333 IMG_20200902_064208 IMG_20200902_071615 IMG_20200902_071728

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

NATJEČAJ

za imenovanje

RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete

 • za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i     obrazovanju,
 • ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,
 • program rada za mandatno razdoblje
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od _6 mjeseci _od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci _od  objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13i 98/19.), ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati (u zatvorenoj omotnici ) na adresu: Dječji vrtić Smiješak, Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica , u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici vrtića (www.vrtic-smijesak.com) i na mrežnim stranicama HZZ-a s  naznakom: ”Natječaj za ravnatelja”.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 601/02-20/07-01

URBROJ: 2137-71/01-40/01

Koprivnica, 6. srpnja 2020.

 

Predsjednik  Upravnog vijeća

 

UPUTE ZA POSTUPANJE RODITELJA od 25.05.2020

UPUTE ZA POSTUPANJE RODITELJA od 25.05.2020.(1)

UPUTE ZA POSTUPANJE RODITELJA PRILIKOM DOVOĐENJA I ODVOĐENJA DJETETA U/IZ VRTIĆA  od 25.05.2020.(COVID-19)

Poštovani roditelji,

veselimo se povratku vaše djece u naš vrtić od 25. svibnja 2020.! Uslijed situacije izazvane sa Covid-19 uveli smo u načinu funkcioniranja neke promjene od onoga kako smo do sada navikli. Nadamo se da ćemo se svi brzo na njih naviknuti te Vas molimo da se savjesno i odgovorno odnosite prema vašoj i drugoj djeci time što ćete se pridržavati preporuka HZJZ-a i protokola našeg vrtića. Ulazak u vrtić je ograničen,roditelji i dalje ne smiju ulaziti u objekt vrtića.

 1. Radno vrijeme vrtića je od 6:00 do 17:00 sati.

2. Vrijeme prihvata djece u vrtić je od 6:00do najkasnije 8:30 satI zbog posebne organizacije rada u unutarnjem prostoru vrtića.

3. Parkiralište će biti otvoreno, ali sa izrazitim oprezom ulazite na označena mjesta obzirom da je na vrtićkom parkiralištu veća mogućnost povećanog broja roditelja s djecom (zbog održavanja razmaka od min 1,5m prilikom dolaska i odlaska u/iz vrtića). Nastojte što više koristiti mjesta javnog parkirališta u blizini vrtića.

4. Za dolazak djece u vrtić nema unaprijed utvrđenog rasporeda po grupama (kao do sada), ali je važno da roditelji poštuju razmak od minimalno 1,5 m prilikom dolaska ili odlaska po dijete u/iz vrtića.

5. Dijete sa simptomima bolesti ne smije polaziti dječji vrtić.

6. Ako su dijete ili roditelj bili u kontaktu sa osobom koja je u izolaciji, dijete ne smije polaziti dječji vrtić.

7.Djecu treba pripremiti za promjene ritma dana:

a) Nov način ulaska u njihov vrtići skupinu na način da jedan roditelj u pratnji (ili osoba sa popisa za odvođenje djeteta ) dolazi s djetetom do ulaza u objekt vrtića, pozvoni na zvono, ne ulazi u vrtić već pričeka da odgojiteljica otvori vrata i preuzme dijete na ulazu. Roditelj odlazi i ulazi sljedeće dijete u vrtić, uz poštivanje fizičke distance od najmanje 1,5 mkada čeka u redu s roditeljom.

b) Roditelji su dužni svako jutro kod kuće izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu prije dolaska u vrtić te ukoliko je ona povišena (iznad 37,2 C), ne smiju dovoditi dijete u vrtić. Odgojiteljica će svako dijete, kada uđe u garderobu, uputiti u pojačane higijenske mjere kao što su prolazak obućom preko dezbarijera za cipele i papučice, postupak pravilnog pranja ruku te ulazak u skupinu. Preostali dio dana će biti organiziran po uobičajenom programu odgojno-obrazovnog rada vrtića.

c) Nemogućnost međugrupnog druženja djece u unutarnjim prostorima vrtića (zajedno borave samo djeca iz skupina „Leptirići“ i „Pčelice“ dok će „Bubamare“ i „Cvjetići“ boraviti u vratima odvojenim prostorijama, svaka skupina za sebe.

d) Dolazak po dijete:

Ukoliko su djeca vani na dvorištu vrtića – roditelji ulaze u prednji dio dvorišta vrtića gdje pričekaju da ih dežurna odgojiteljica primjeti te uputi njihovo dijete prema njima.

Ukoliko su djeca u unutarnjem prostoru – roditelj pozvoni na zvono, pričeka ispred vrata na vidljivom mjestu da odgojiteljica pripremljeno dijete za izlazak pošalje van prema roditelju.

8. Roditelji se ne zadržavaju na ulazu, niti ispred vrtića.

9. Roditelji ne ulaze u vrtić, osim u krajnjoj nuždi.

10. Ukoliko dijete ne dođe u vrtić jedan ili više dana, roditelj ima obavezu prijaviti odsustvo djeteta u navedenim danima preko email-a vrtića uz obavezu navođenje razloga odsustva kako ne bi dolazilo do nesporazuma vezanog uz povratak djeteta u vrtić i donošenja potrebne liječničke potvrde.

11 .Ukoliko je dijete bilo odsutno zbog zdravstvenih razloga (više od 5 dana), obavezna je dostava liječničke potvrde. U vrtić ne može ući niti jedno dijete čiji roditelj nije dostavio liječnički potvrdu nakon izostanka djeteta zbog bolesti.

12. Ukoliko roditelj ima dileme vezane uz zdravstveni status djeteta obvezan je nazvati ravnateljicu kako bi u dogovoru s njom otklonio bilo kakvu sumnju ispravnosti svoje odluke o dovođenju djeteta u vrtić.

13 .U vrtić roditelj treba (i može) dovesti potpuno zdravo dijete.

14. Djeca sa znakovima drugih bolesti (kašalj, hunjavica, curenje iz nosa, proljev, povraćanje) također ne mogu dolaziti u ustanovu.

15. Ukoliko je nakon povratka djeteta iz vrtića došlo do nagle promjene zdravstvenog statusa, molimo odmah kontaktirati nadležnog pedijatra i javiti ravnateljici vrtića osobno na mobitel.

16. Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju ne može očekivati veću komunikaciju na vratima vezanu uz dijete.

17. Svaka informacija koju roditelj drži važnom da odgojiteljica zna prije dolaska ili nakon boravka djeteta u vrtiću, može proslijediti preko e-maila vrtića ili porukom na mobitel ravnateljice ili odgojiteljice.

18. U određenim slučajevima koji zahtijevaju duži razgovor, roditelj može na isti način zatražiti da vas određena odgojiteljica nazove na mobitel, a što će odgojiteljica učiniti u najkraćem mogućem roku.

Ostale napomene:

Potrebno je donijeti u vrtić čistu vreću za spavanje (jednom tjedno – petkom, roditelj je dužan oprati posteljinu i vratiti ju čistu prilikom dolaska djeteta u vrtić) te vreću rezervne garderobe za dijete. Sadržaj vreće potrebno je prilagoditi potrebama svog djeteta imajući u vidu dovoljne količine odjeće za promjenu djeteta u slučaju potrebe. Djeca iz skupina „Bubamare“ i „Cvjetići“ nemaju popodnevni odmor osim priručni ležaj u sobi gdje će boraviti, a prema potrebi djeteta.

U vrtiću neće biti moguće posuđivati opremu od drugog djeteta te ćemo vas u slučaju da dijete nema dostatne rezervne odjeće zvati da istu donesete.

Nije dozvoljeno donošenje nikakvih ostalih nepotrebnih predmeta kao niti igračaka (plišanaca) od kuće.

Molimo roditelje za pridržavanje svih navedenih mjera kako bi zajedničkim snagama i vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze zbog naših propusta. Toliko trebamo i možemo učiniti zajedno. Budimo veseli i odgovorni za primjer našoj djeci!

Koprivnica 22.svibnja 2020.

 

image8f000a30a6cfa7e2162c77d11b4e384d-V

OBAVIJEST ZA UPIS I LIJEČNIČKI PREGLED DJECE U PRVI RAZRED 2020./2021.p.g.

Poštovani roditelji djece koja kreću u školu u pedagoškoj godini 2020./2021.,

upućujemo Vas na stranice OŠ “Braća Radić” Koprivnica, OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica i OŠ “Đuro Ester” Koprivnica koji su objavili na svojim stranicama škola obavijesti za upise i liječničke preglede djece u 1. razred za školsku godinu 2020./2021.