Arhiva kategorije: Obavijesti

NATJEČAJ – RADO MJESTO PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-37/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 1. sjednici donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

  1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
  2. položen stručni ispit za psihologa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a stručnog ispita   

           (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.  Zakona o

          predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest  mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenjaodluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOUPISANU DJECU

POŠTOVANI  RODITELJI  NOVOUPISANE  DJECE 

ZA  2019./2020  PEDAGOŠKU  GODINU,


OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  1.  RODITELJSKI  SASTANAK  ODRŽATI 

  1. LIPNJA 2019. (ČETVRTAK)  S  POČETKOM  U  17,15  SATI 

U  PROSTORU  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“, 

STAROGRADSKA  22,  KOPRIVNICA,

 (SA  SOBOM  DONESITE  2  KOPIJE  RODNOG  LISTA  DJETETA).

 

VESELIMO  SE  SUSRETU!

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA
Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com
Klasa: 601/02-19/02-01
Ur.broj: 2137-72/01-14/01
Koprivnica, 14. veljače 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:
– životopis – vlastoručno potpisan
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a
stručnog ispita (preslika)
– domovnicu (presliku)
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić “Smiješak”
Starogradska ulica 22
48000 Koprivnica – za natječaj
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili
e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja
odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 14.02.2019.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA
Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com
Klasa: 601/02-19/02-01
Ur.broj: 2137-72/01-13/01

Koprivnica, 14. veljače 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna  sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij   ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju.
Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:
 – životopis – vlastoručno potpisan
    – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
    – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a
       stručnog ispita (preslika)
    – domovnicu (presliku)
    – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog
      zavoda za mirovinsko osiguranje)
    – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim  propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava  prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić “Smiješak”
Starogradska ulica 22
48000 Koprivnica – za natječaj
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili
e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja
odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 14.02.2019.

OBAVIJEST O UPISU DJECE ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

UPISI DJECE U DV “SMIJEŠAK”

O B A V I J E S T

 RODITELJIMA  KOJI SU  IZVRŠILI  PREDBILJEŽBU 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE UPISI DJECE U DV „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽAVATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

25.2.2018. (ponedjeljak))

od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 17:00 sati

26.2.2018. (utorak)

od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 17:00 sati

                                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                                                        Eva Trošelj

Natječaj za radno mjesto PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

          Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-18/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-30/01                                      Koprivnica, 5. kolovoza 2018.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 1. sjednici donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

  1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
  2. položen stručni ispit za psihologa

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.      Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest       mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim       propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava     prednosti.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili

e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja

odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 5.08.2018.

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

          Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-18/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-29/01                                      Koprivnica, 5. kolovoza 2018.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja      predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna          sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom    odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim       propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava     prednosti.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili

e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja

odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 5.08.2018.

UPISI DJECE U DV “SMIJEŠAK”

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE UPISI DJECE U DV „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽAVATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

20.2.2018. (utorak) i 21.2.2018. (srijeda)

od 15:00 do 17:00 sati

22.2.2018 (četvrtak) i 23.2.2018. (petak)

od 07:00 do 09:00 sati

 

                                                                     Ravnateljica:

                                                                      Eva Trošelj