OBAVIJEST O UPISU DJECE ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA SE  PROVODE  PREDBILJEŽBE  ZA UPIS  DJECE

U  DJEČJI  VRTIĆ „SMIJEŠAK“ ZA  NAREDNU  2018./2019.  PEDAGOŠKU  GODINU.

PREDBILJEŽBE JE MOGUĆE IZVRŠITI I PUTEM TELEFONA

NA BROJEVE: 048/621 620  ILI  098/419219.