OBAVIJEST – PREDBILJEŽBE ZA UPIS DJECE

OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  PREDBILJEŽBE  ZA  UPIS  DJECE

U  DJEČJI  VRTIĆ  „SMIJEŠAK“  ZA  NAREDNU

2020./2021. PEDAGOŠKU  GODINU 

ZAPRIMATI  ZAKLJUČNO  DO  31.12.2019. g.

 

PREDBILJEŽBU  MOŽETE  OSTAVITI  NA  E-MAIL  VRTIĆA: dvsmijesak@gmail.com

ILI  NA  TELEFON: 048/621-620

 

PODACI:

IME  I  PREZIME  DJETETA,  IME  I  PREZIME MAJKE,  IME  I  PREZIME OCA,  KONTAK  BROJEVI  MOBITELA  RODITELJA,  AKTIVNA  E-MAIL  ADRESA,  ADRESA  PREBIVALIŠTA

UPISUJU SE DJECA KOJA SU ROĐENA:

1.04.2017.  ­– 31.03.2018. – U MLAĐU ODGOJNU SKUPINU

1.04.2016.  – 31.03.2017. – U SREDNJU ODGOJNU SKUPINU

1.04.2015.  – 31.03.2016. – U STARIJU ODGOJNU SKUPINU

PREDŠKOLSKA  SKUPINA  ZA  DJECU  ROĐENU  U  RAZDOBLJU  1.04.2014. – 31.03.2015.  JE  POPUNJENA  I  OVE  GODINE  NE  UPISUJEMO  DODATNU  DJECU  U  TU  SKUPINU.

O  REZULTATIMA  UPISA  MOŽETE  SE  INFORMIRATI  OD  1. VELJAČE  2020.  NA  GORE  NAVEDENE  KONTAKTE.

PREDNOST  PRI  UPISU  IMAJU  DJECA  TRENUTNIH  ILI  BIVŠIH  KORISNIKA  USLUGA  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“.

DATUMI  UPISA  I  INTERVJUA  RODITELJA  S  DJECOM  BIT  ĆE  OBJAVLJEN  PUTEM  OBAVIJESNE  PLOČE  I  WEB  STRANICE  VRTIĆA.

Ravnateljica:

                                                                                                                                                        Eva Trošelj