PLAN UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA ZA 2023/24

PLAN UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

U Dječjem vrtiću „Smiješak“ upis djece biti će proveden u sljedećem terminu:

(od ponedjeljka do petka)  13.02.2023. do 17.02.2023.

 

Svu traženu dokumentaciju potrebno je poslati na slijedeću adresu:

ured.dvsmijesak@gmail.com

Kod upisa djeteta treba  priložiti navedenu dokumentaciju:

  1. Zahtjev za upis djeteta – podaci o djetetu (obrazac Zahtjeva za upis djeteta preuzima se na internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Smiješak“) – ispunjen i potpisan

Zahtjev za predbilježbu za upis u 2023.-2024.

  1. Preslika rodnog lista djeteta u dva primjerka
  1. Preslika  osobne  iskaznice  djeteta  ili  Uvjerenje  o prebivalištu djeteta,  ne  starije od 6 mjeseci u dva primjerka
  1. Preslike  osobnih  iskaznica roditelja  ili  Uvjerenje  o  prebivalištu  ne  starije  od  6 mjeseci u dva primjerka
  1. Ostala dokumentacija ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes

Dokumentaciju je potrebno slati na e-mail vrtića  ured.dvsmijesak@gmail.com  u razdoblju

od 13. do 17. 2.2023. godine te se dodjeljuje pripadajući broj za praćenje upisa.

Informacije o upisu roditelji mogu dobiti u terminima upisa na broj telefona 621-620.

Upiti roditelja se mogu slati  na e –mail vrtića sa naznakom – „UPISI U VRTIĆ“