Predbilježba djece u Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica za pedagošku godinu 2022./2023.

OBAVIJEST

O  PREDBILJEŽBI  DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“  KOPRIVNICA

ZA UPIS  DJECE  U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

U Dječjem vrtiću „Smiješak“ predbilježba će biti provedena u dva termina:

(od ponedjeljka do srijede)  14.02.2021. do 16.02.2021. u jutarnjem terminu

od 10:00 do 15:00 sati

(četvrtak i petak) 17.02.2021. i 18.02.2021. u popodnevnom terminu

 od 14:00 do 17:00 sati

Kod upisa djeteta treba  priložiti navedenu dokumentaciju

Zahtjev za predbilježbu za upis u 2022-2023

1.Zahtjev za upis djeteta – podaci o djetetu (obrazac Zahtjeva za upis djeteta preuzima se na internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Smiješak“) – ispunjen i potpisan

2. Rodni list djeteta (može i  preslika) u dva primjerka

3. Preslika  osobne  iskaznice  djeteta  ili  Uvjerenje  o prebivalištu djeteta,  ne  starije od 6 mjeseci u dva primjerka

4. Preslike  osobnih  iskaznica roditelja  ili  Uvjerenje  o  prebivalištu  ne  starije  od  6 mjeseci u dva primjerka

5. Liječnička potvrda iz koje se vidi da je dijete zdravo i procijepljeno

6. Ostala dokumentacija ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes

Dokumentacija se može slati na e-mail vrtića  dvsmijesak@gmail.com  ili putem pošte u razdoblju od 7. do 18. 2.2022. godine. Od 14. do 18. 2. 2022. dokumentacija se može predati i osobno u prostoru vrtića  u navedenim terminima.

Informacije o upisu roditelji mogu dobiti u terminima upisa na broj telefona 621-620.

Upiti roditelja se mogu slati i na e –mail vrtića sa naznakom – „UPISI U VRTIĆ“