PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje:

Marija Dolenec, prof.

Dječji vrtić “Smiješak”, Starogradska ulica 22, 48000 Koprivnica

– broj telefona: 048 621 620

– e-mail: dvsmijesak@gmail.com

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od 9,00 do 12,00 sati.

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA DV SMIJEŠAK