Programi

Osnovni vrtićki program je primarni program kojim se omogućava boravak djece u vrtiću od 6 do 16,30 sati, tj. u 10,5 satnom trajanju, a može ga koristiti svako upisano dijete. Koliko će djeca boraviti u vrtiću i kada će ih dovoditi određuju roditelji uz poštivanje organizacije rada (dnevni odmor, uzimanje obroka, odgojno obrazovne aktivnosti).

Djelatnosti primarnog programa prati dvanaest djelatnica. Ostale stručne suradnike (psiholog, logoped, ofalmolog) angažira se kao vanjske suradnike sukladno sa programom rada i situacijskim potrebama dok je stručni suradnik pedagog angažiran tijekom cijele godine.

Rad je se organizirn u četiri odgojne skupine djece u dobi od navršene 3. godine do polaska u osnovnu školu. U svojoj koncepciji rada vrtić nastoji slijediti suvremeni kurikulum čije je polazište dijete, njegove razvojne potrebe interesi i želje. Pri tome se posebno vodi računa o očuvanju djetetovog zdravlja te njegovog fizičkog i psihičkog integriteta. Stoga smo u vrtiću nastojali:

  • stvarati poticajno okruženje koje će biti u funkciji djetetova razvoja
  • oblikovati prostor u kojemu će svako dijete moći izvršiti izbor materijala i sadržaja najadekvatnijeg njegovim osobnim mogućnostima
  • raditi sa djecom u manjim skupinama gdje će moći odabrati ponuđenu ativnost i partnera za igru
  • uvažavati potrebu za dnevnim odmorom bez obzira na kronološku dob djeteta (popodnevno spavanje)
  • “slušati i vidjeti” svako dijete uvažavajući njegovu osobnost i individualnu specifičnost
  • ostvarivati suradnju sa roditeljima uz uvažavanje njihovog mišljenja i prijedloga smatrajući ih nezaobilaznim sudionikom u odgoju njihove djece

Specifične interese djece i njihovo izražavanje provodili smo preko kraćih i dodatnih programa:

  • ranog učenja engleskog jezika
  • “Mozgalice” – programa za potencijalno darovitu djecu
  • programa za očuvanje okoliša
  • osnovnog upoznavanja djece sa računalom

O uključivanju u kraće ili dodatne programe odlučuju roditelji u dogovoru sa djecom.