Očuvanje okoliša

Kroz rad u programu za očuvanje okoliša cilj je razvoj pozitivnih odnosa i stavova prema prirodi, stjecanje spoznaja o prirodnoj sredini – ljudi, biljke, staništa, način života, stjecanje iskustva kroz straživanje, isprobavanje, zapažanja, aktivno sudjelovanje, osvješćivanje spoznaja o opasnosti onečišćenja zraka, vode i ostalog okoliša, upoznavanje sa ekološkim postupcima u proizvodnji hrane i zaštiti biljaka, briga o biljkama, životinjama, vodi i zemlji kojoj najviše prijeti čovjek svojim postupcima, sagledavanje međusobne ovisnosti između čovjeka i prirode za njegov opstanak (prehrana, liječenje, ljekovito bilje, zaštita od topline i hladnoće), upoznavanje djece sa globalnim zatopljenjem – ozonske rupe…

Ovaj se program odvija tijekom cijele pedagoške godine tako da se radi tematski ili vezano uz aktivnosti primjerene za određena godišnja doba (sadnja vrta, hranjene ptica, sadnja cvijeća…). Rad sa djecom odvija se u malim skupinama ili na razini cijele skupine, te ponekad individualno sa svakim djetetom prateći interese i afinitete svakog djeteta.